IT-johtajan monta hattua

8.2.2018
Headstart

Kuvituskuva – ei liity tapaukseen.

Muistatko tarinan sokeista miehistä ja elefantista? Se kertoo joukosta sokeita miehiä, jotka kohtaavat ensimmäistä kertaa elefantin ja tunnustelevat sen eri osia oppiakseen tuntemaan millainen kohde on kyseessä. Tämän jälkeen jokainen kertoo omat havaintonsa keskustelematta toistensa kanssa. Kuten arvata voi, kuvaukset poikkeavat merkittävästi toisistaan. Vaikka tarina voikin olla osalle tuntematon, sen tarjoama opetus tuskin on: tiedon ja kommunikaation puute johtaa helposti ristiriitaisiin lopputuloksiin. Moni on varmasti törmännyt tähän myös työelämän yhteistyötilanteissa.

Yhteistyötilanteiden osalta, monesti erilaisissa kehityshankkeissa IT ei välttämättä ole ollut mukana keskusteluissa. Tämä yleensä johtaa siihen, ettei organisaation IT- ja liiketoimintastrategiat ole toisiaan täydentäviä tai tukeviakaan. Eli yhteiseen asiaan ja tavoitteeseen lähestytään eri kulmista eri havainnoin, aikaisemman tarinan tavoin.

IT-johtajan rooli on muuttunut viime vuosina huomattavasti. Yksi merkittävimmistä muutoksen ajureista ovat olleet pilvipalvelumahdollisuudet. Niiden avulla suurin työkuorma ja vastuu järjestelmien ylläpidosta ja kehityksestä on siirtynyt palveluntoimittajalle. Pilvipalveluihin siirtyminen on tuonut IT-johtajalle mahdollisuuden resurssien kohdistamisen eniten lisäarvoa tuottaviin osa-alueisiin eli liiketoiminnan kehittämiseen ja sen tukemiseen.

IT-johtajat toimivat tänä päivänä enemmissä määrin liiketoiminnan neuvonantajina, jotka osallistuvat yrityksen kehitykseen ja strategiaan liittyviin keskusteluihin. He ovat myös todennäköisimmin organisaatiossa niitä henkilöitä, joilla on ajankohtaisin näkemys käytössä olevista ratkaisuista sekä niiden skaalautuvuuden mahdollisuuksista liiketoiminnan tulevaisuuden visioihin. Etenkin siitä mahdollistavatko käytössä olevat ratkaisut yrityksen visioiden täyttymisen, kuten uuden liiketoiminta-alueen avaamisen, laajentumisen ulkomaille ja mahdolliset liiketoiminnan muutokset.

anonyymi tuotesijoittelu

Toki IT-johtajan on edelleen varmistettava, että käyttöönotettavat ratkaisut tukevat organisaation asettamia tiukkoja kriteerejä suorituskyvyssä, tuotteiden tai palveluiden saatavuudessa ja turvallisuudessa. Näiden lisäksi hänen on pystyttävä arvioimaan järjestelmän mukanaan tuomat vaikutukset kustannusten ja riskien vähenemiseen, toiminnan tehostumiseen sekä ennakoitava liiketoiminnalle syntyvät muut mahdolliset lisäarvot.

Vaikka moni tarjoaakin pilviratkaisun avaimet käteen -periaatteella, on IT-johtajan edelleen pysyttävä mukana tässä teknologian kiihtyvässä kehitystahdissa, joka tuo omat haasteensa. He toimivat siltana organisaation nyky- ja kasvutarpeiden sekä niiden teknisten valmiuksien välillä. He toimivat vetävänä voimana erilaisten ideoiden sarjoille, jotka tulevat organisaation asiantuntijoiden joukosta. He toimivat neuvonantajina, joiden tehtävänä on varmistaa pitkällä aikavälillä, ettei organisaatio käyttöönottamat järjestelmät toimi myöhemmin kasvun esteenä.

Teknologia on positiivinen muutosvoima, joka ajaa organisaatioiden etuja ja tavoitteita. On siis kaikkien etujen mukaista saada yrityksen IT- ja liiketoimintastrategiat linjaan toistensa kanssa ja toisiaan tukeviksi. Näin varmistetaan jatkuva kehitys, onnistuminen ja menestyminen asetetuissa tavoitteissa ja visioissa.

Taisin ojentaa vielä muutosagentin hatun IT-johtajalle. Sitä kohti siis!


Danh Nguyen, danh.nguyen@headstart.fi

Tags: Danh Nguyen,